…med sin gröna plåtakvedukt som flyter under järn- och bilvägen.

…med sin gröna plåtakvedukt som flyter under järn- och bilvägen.

Kommentera gärna, tack!