Majk har en helt annan utrustning än de andra fotograferna :)

Majk har en helt annan utrustningän de andra fotograferna :)

Kommentera gärna, tack!